Блог ExtraReality - статьи и новости о квестах
ExtraОбзор мастерской

ExtraОбзор мастерской "Weasgley"

А вы знали, что в Риге есть место, где вы можете почувствовать себя волшебником? Если честно, мы тоже не знали, пока не попали к ребятам из компании “Weasgley”. Начиная с октября прошлого года они на постоянной основе творят чудеса в буквальном смысле этого слова.

Читать далее

Kas ir kvests?

Kas ir kvests?

Ir 1994. gads, un iznāk datorspēle “Noctropolis”... Tā sākās stāsts, kas šodien ir aizrāvis daudzu cilvēku prātus. Vēl pēc septiņiem gadiem parādās termins, ko lieto jebkurš kvests - “Escape the room”.

Читать далее

Publiskā iepirkuma līgums par pakalpojumu sniegšanu

Publiskā iepirkuma līgums par pakalpojumu sniegšanu

Šis Publiskais līgums (turpmāk tekstā - "Līgums") nosaka informācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī savstarpējās tiesības, pienākumus un attiecību kārtību starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Goescape", turpmāk tekstā - "Izpildītājs", un pakalpojumu patērētāju, turpmāk tekstā - "Pasūtītājs", kurš ir pieņēmis publisko piedāvājumu (piedāvājumu) noslēgt šo Līgumu, kopā saukti par Pusēm, bet katrs atsevišķi - par Pusi.

Читать далее

Kvest reitinga formula

Kvest reitinga formula

Ilgu laiku kvests reitings tika aprēķināts pēc noteiktas formulas (mēs to atgādināsim arī šeit). Taču kopš 2022. gada sākuma mēs nolēmām to atjaunināt un padarīt dzīvīgāku un dinamiskāku, lai tas pēc iespējas labāk atspoguļotu pašreizējo situāciju un reitings būtu aktuāls. Apskatīsim, kā tas notika, kādas problēmas radās un kā mēs tās atrisinājām.

Читать далее